Mộ công giáo bằng đá xanh tự nhiên

Mộ Thiên Chúa Giáo, Mộ Công Giáo chôn ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Mộ hỏa táng, mộ địa táng, mộ cải táng , đá xanh, đá tự nhiên, đá nguyên khối